PDF Print E-mail
There are no translations available.

MLECZNE  NAPOJE  FERMENTOWANE
Kefir 1,5%
Jogurt naturalny 1,5%
Ma?lanka 1,5%
Zsiad?e mleko 1,5 %


Nasze MLECZNE  NAPOJE  FERMENTOWANE ze wzgl?du na nisk? zawarto?c t?uszczu - tylko 1,5% - s? doskona?? propozycj? dla osób dbaj?cych o szczup?? sylwetk?. Stanowi? równie? doskonal? baz? wyj?ciow? dla tworzenia w?asnych kompozycji kulinarnych. Nasz JOGURT NATURALNY mo?e  by?  zamiennikiem  ?mietany,  a dzi?ki jego wysokiej jako?ci ?adna potrawa nie straci swojego smaku.