PDF Drukuj Email

 • Dyplom   dla    Okr?gowej    Spó?dzielni   Mleczarskiej   w   Ozorkowie   za   sery    podpuszczkowe   dojrzewaj?ce : MORSKI          i  OZORKOWSKI w  Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich – Bratoszewice 2000.
 • Dyplom uznania dla  Okr?goewj Spó?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za promocj? artyku?ów ?ywno?ciowych w konkursie „ Polski Producent ?ywno?ci 2002 ” województwa ?ódzkiego.
 • Dyplom uznania dla   Okr?gowej  Spó?dzielni  Mleczarskiej   w  Ozorkowie za  promocj? artyku?ów ?ywno?ciowych  w konkursie    „ Polski Producent ?ywno?ci 2003” województwa ?ódzkiego.
 • Dyplom uznania dla  Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za zaj?cie I miejsca w festiwalu mleka i wyrobów mlecznych  „ ?ATA 2004 ” - Zgierz 2004.
 • Dyplom dla Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za wysok? jako?? produktów ocenianych w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich – Bratoszewice 2005.
 • Dyplom dla Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za zaj?cie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich  za JOGURT  NATURALNY - Bratoszewice 2006.
 • Dyplom dla Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za sery podpuszczkowe dojrzewaj?ce w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich – Bratoszewice 2007.
 • Laur  XXIII edycji  nagrody ORZE? AGROBIZNESU  uznanie  dla  prowadzonej dzia?alno?ci firmy w obecnych realiach rynkowych    – Warszawa 2008r.
 • Certyfikat „GWARANCJA NAJWY?SZEJ JAKO?CI” dla serii wyrobów mlecznych przyznany  przez Europejskie  Centrum   Jako?ci   i Promocji w Warszawie  2008.
 • Znak   „ ZIELONY CERTYFIKAT ”   dla  serii  wyrobów   mlecznych przyznany  przez  Europejskie  Centrum   Jako?ci  i  Promocji  w Warszawie  2008.
 • Wyró?nienie  dla  Okr?gowej  Spó?dzielni  Mleczarskiej  w  Ozorkowie  w  Wojewódzkim  Konkursie  Wyrobów  Mleczarskich  za  KEFIR 1,5% - Bratoszewice 2008.
 • Dyplom dla Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za zaj?cie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich Bratoszewice 2008 za seri? serów ?ó?tych : JA?NIEPA?SKI, SARMACKI, MAGNACKI.
 • Nagroda LEW BIZNESU 2010.
 • Medal 10 - lecia OR?ÓW AGROBIZNESU 2011.
 • ORZE? AGROBIZNESU  GRAND PRIX  2012.
 • Puchar Marsza?ka Województwa ?ódzkiego za zaj?cie I miejsca w Konkursie Wyrobów Mleczarskich Targi Rolne " W sercu Polski" 2012 za seri? jogurtów smakowych AmorOZO - BRATOSZEWICE 2012.
 • Wyró?nienie w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich za sery dojrzewaj?ce " Ozorkowski" i " Ja?niepa?ski"- BRATOSZEWICE 2012.
 • Z?ota statuetka za zaj?cie I miejsca i najwy?sz? jako?? produktu : ser twarogowy pó?t?usty - Mleko - Expo Warszawa 2012.
 • Srebrna statuetka za zaj?cie II miejsca za wysok? jako?? produktu :mas?o extra królewskie ose?ka - Mleko - Expo Warszawa 2012.
 • Srebrna statuetka za zaj?cie II miejsca za wysok? jako?? produktu : ?mietana homogenizowana 12 % - Mleko - Expo Warszawa 2012.
 • Wyró?nienie za twaróg sernikowy ( nagroda publiczno?ci ) - Mleko - Expo Warszawa 2012.
 • Puchar za dojrzewaj?ce sery ?ó?te seria szlachecka : ser ja?niepa?ski , sarmacki i magnacki w kategorii Super Produkt Mleczarski 2012 roku Najlepszy z Najlepszych Nowo?? -  Mleko - Expo Warszawa 2012.
 • Lew Biznesu – 2013
 • Wyró?nienie Hit twarogowy 2013 – statuetka
 • Serowy Król – Ogólnopolskie ?wi?to sera – wyró?nienie konsumentów, Olsztyn, 2013
 • Wyró?nienie w konkursie Ma?lany Hit – Dzie? mas?a – Mleko –Expo 2013, Mas?o extra królewskie – dyplom i statuetka
 • Puchar  i  dyplom za najwy?sz? jako?? produktów mleczarskich – Bratoszewice 2013
 • Puchar za najwy?sz? jako??  serów Magnackich z dodatkami, XI 2013, Warszawa
 • Statuetka za najwy?sz? jako?? serków deserowych OZO, XI 2013, Mleko-Expo, Warszawa
 • Statuetka za wyró?niaj?c? jako?? sera twarogowego pó?t?ustego- klinek z przyprawami, XI 2013, Mleko Expo, Warszawa
 • Statuetka za wysok? jako?? – ?mietana 12%, XI 2013, Mleko – Expo,  Warszawa
 • Puchar i dyplom za serki deserowe OZO, 2014, Bratoszewice
 • Puchar i dyplom za ser dojrzewaj?cy Magnacki z zio?ami, 2014, Bratoszewice
 • Wyró?nienie za produkt Magnacki Ser Dojrzewaj?cy  z dodatkami, World Food, IV 2014,  Warszawa
 • Dyplom za zaj?cie III miejsca za Kefir 400g, Lider Forum, 2014
 • Puchar za utrzymanie wysokiej jako?ci  i szeroki asortyment serów dojrzewaj?cych, 2015, Bratoszewice
 • Puchar i dyplom za wysok? jako?? produktów mlecznych-kefir i ma?lanka, Bratoszewice, 2016
 • Wyró?nienie za utrzymanie najwy?szej jako?ci i szeroki asortyment serów dojrzewaj?cych, 2016, Bratoszewice
 • Z?oty medal w kategorii Ser do wypieków – Twaróg sernikowy, Warszawa – Zawiercie, 2016
 • Srebrny medal w kategorii Ser do sa?atki – ser na grilla i patelni?, Warszawa – Zawiercie, 2016
 • Super produkt mleczarski 2016, Najlepszy z najlepszych w kategorii Opakowanie,XXV Targi Mleczarskie Mleko – Expo,  18.11.2016, Warszawa
 • Za najwy?sz? jako?? wyrobów mleczarskich – Zestaw serów magnackich, XXV Targi Mleczarskie Mleko-Expo, 16-18.11.2016, Warszawa
 • Za wyró?niaj?c?  jako?? wyrobów mleczarskich – Serek czekoladowy, XXV Targi Mleczarskie Mleko-Expo, 16-18.11.2016, Warszawa
 • Dzie? sera  - Serowy Hit – Ser na grilla i patelni? 200g,  XXV Targi Mleczarskie Mleko-Expo, 16-18.11.2016, Warszawa