PDF Drukuj Email

HISTORIA

Okr?gowa Sp?dzielnia Mleczarska w Ozorkowie funkcjonuje w oparciu o " Prawo Sp?dzielcze " od 1 stycznia 1981 roku. Natomiast pocz?tki jej istnienia si?gaj? 1937 roku, kiedy to pr??ni okoliczni rolnicy zorganizowali skup mleka, z ktrego w jednym miejscu zacz?li wytwarza? mas?o, ?mietan? i twarogi. Bardzo szybko okaza?o si?, ?e produkty te zdoby?y uznanie nie tylko mieszka?cw Ozorkowa, ale tak?e okolic, w tym blisko po?o?onej ?odzi. Mas?o z Ozorkowa sta?o si? najbardziej poszukiwanym wyrobem. Jego tradycyjna receptura zachwyca smakiem do dzisiejszego dnia.

W ca?ej swej historii Sp?dzielnia ci?gle rozwija?a si? i unowocze?nia?a baz? przetwrcz?. Przy realizacji zada? Sp?dzielnia wsp?pracuje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Cz?onkami Sp?dzielni s? dostawcy mleka, a tak?e osoby zwi?zane ze Sp?dzielni?, w tym rwnie? pracownicy.

Przedmiotem dzia?alno?ci Sp?dzielni jest przede wszystkim prowadzenie wszelkich dzia?a? w zakresie skupu mleka, jego przetwrstwa oraz zbytu gotowych produktw, a tak?e handel hurtowy i detaliczny mlekiem i wyrobami mleczarskimi.

Sp?dzielnia jest producentem szerokiego asortymentu zdrowych i smacznych artyku?w mleczarskich, takich jak: mleko spo?ywcze, ?mietana i ?mietanka spo?ywcza, sery twarogwe, sery ??te, napoje mleczne fermentowane : kefir, zsiad?e mleko, ma?lanka, jogurt naturalny i owocowy, serki smalowe i mas?o.

historia.jpg