PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

ZADANIE I

 

wartość ogólna zadania 668.200 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 616.350 PLN w zaokrągleniu do liczby
całkowitej;

opis zakresu projektu,

1. Wykonanie przyłącza gazu ze stacją pomiarow oraz wykonanie instalacji zasilania kotłów.

2. Wymiana palnika w kotle nr 1 wraz z wykonaniem instalacji spalinowej oraz montażem ekonomizera.

3. Wymiana palnika w kotle nr 2 wraz z wykonaniem instalacji spalinowej oraz montażem ekonomizera.

4. Wykonanie izolacji termicznej instalacji zasilania kotłów.

 

ZADANIE II

 

wartość ogólna zadania 214.376 PLN

Wartość dofinansowania 179.670,85 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 85/100).


opis zakresu projektu,

1. Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów parowych i wody gorącej wraz z budową zbiornika kondensatu oraz wymiana nagrzewnicy parowej

w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, ul. Cegielniana 27

 

 

link do strony,

www.zainwestujwekologie.pl