Witamy na stronie

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie

Ziemie leżące w granicach działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie to w większości obszar stanowiący część Niziny Środkowopolskiej pomiędzy dolinami rzek Wisły, Bzury i Neru. Obejmuje swoim zasięgiem wschodnią część Niecki Sieradzkiej w dorzeczu Neru, południową część Równiny Kutnowskiej nad środkową Bzurą oraz zachodnią część Równiny Łowicko - Błońskiej. Od południa obszar ten ograniczony jest północną krawędzią Wzniesień Łódzkich.
Występujące w naszym regionie wody gruntowe bagienne oraz wody solankowe pod łąkami dają jedyne w swoim rodzaju pasze dla bydła mlecznego. Ma to niewątpliwie wpływ na specyfikę mleka, którego wyjatkowość smaku pozwala nam stworzyć produkty o szczególnych walorach jakościowych i smakowych.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie
ul. Cegielniana 27
95 – 035 Ozorków
tel. cent. : +48 42 718 17 56
fax +48 42 718 23 04
e-mail : osmozo@wp.pl


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie
ul. Cegielniana 27
95 – 035 Ozorków
tel. cent. : +48 42 718 17 56
fax +48 42 718 23 04
e-mail : osmozo@wp.pl